Pojďte se se mnou vrátit v čase, tentokrát jen kousek! A pokud na to máte žaludek…

Již to je rok, co jsme oslavili 100 let republiky, a já vás vzala za pivem na výlet do roku 1918. Dnes vás zvu na další takový pivovarský výlet a tentokrát u příležitosti výročí 30 let od Sametové revoluce. Jelikož se vrátíme v minulosti jen kousek, budu ráda, když mě, mileniála každým coulem, v komentářích ve výkladu třeba doplníte, protože mnozí z vás jste dobu socialismu zažili. Sbalit řízky, chleby, Kinedryl, devizový příslib, výjezdní doložku – nastupujeme!

Vystupovat!

Nejprve si musíme udělat zastávku v poválečném období, konkrétně ve 40. letech. Je po válce a na našem území přežilo kolem 250 pivovarů s přibližným výstavem 4,877 mil hl a asi 45 sladoven s celkovou výrobou cca 46 tis. tun. K největšímu úpadku a ztrátám v pivovarnictví dochází v českoněmeckém pohraničí kvůli odsunu Němců. Nicméně se mnozí snažně pokouší o rekonstrukci zdevastovaných pivovarů, a to i přes nedostatek surovin, hlavně kovu, nebo nedostatečnou dopravu. V květnu 1945 byl vydán dekret prezidenta republiky, kterým byly znárodněny pivovary s výstavem nad 150 000 hl piva a vzniklo tak 8 národních podniků rozložených dle geografických zón: Plzeňské pivovary, n. p. Plzeň (zahrnující Prazdroj a Gambrinus); Smíchovský pivovar Staropramen, n. p. Praha; Velkopopovický pivovar, n. p. Velké Popovice; Starobrněnský pivovar, n. p. Brno; Českobudějovický pivovar, n. p. České Budějovice. Tyto podniky budou za 3 roky sdruženy do celostátního podniku Československé pivovary n. p. Zastaralé závody se zavírají.

V roce 1946 budou pivovary a sladovny včetně pražského Výzkumného ústavu sladařského a pivovarského, odborné pivovarské školy a nižší pětiměsíční pivovarské školy podřízeny Hospodářské skupině pivovarského a sladařského průmyslu Ústředního svazu československého průmyslu. Zákonem č. 115/1948 Sb. bylo znárodnění rozšířeno na všechny sladařské a pivovarské závody.

Postupujte dále do vozu, teda vlastně do roku 1948. Je po komunistickém puči. Právě bylo ustanoveno 22 národních podniků s menšími závody, které sdružují 120 pivovarů z jednotlivých regionů a které zaměstnávají přes 9 tisíc lidí. Zároveň vznikají státní pivovary, které podléhají ministerstvu zemědělství. Dále tu vzniká například Svaz pro chmel, slad a pivo, Českomoravská chmelařská společnost, s. r. o. nebo Obchodní sladovny, n. p. Celý pivovarský průmysl je tedy znárodněn a v podmínkách centrálně plánovaného a socialistického řízení se tak dostává i s výzkumem na okraj zájmu totalitní moci. Tradice je zkrátka na obtíž!

Těsně po válce jste mohli ochutnat opravdu velmi slabá piva. Ve čtyřicátém osmém se již vaří sedmistupňová piva. Odvážnější, ochutnejte. Nikdo? Tak jedeme dál.

Po hlavě do … 50. let

Vítejte v roce 1950. Vrcholným orgánem se stávají Československé pivovary, sladovny, lihovary a konzervárny, n. p. Této instituci podléhá 21 pivovarských a sladařských národních podniků se 174 závody. Výroba piva se začíná zvyšovat. V roce 1945 vyrobilo cca 252 pivovarů 4,9 milionů hl piva a nyní, v roce 1950, kdy je aktivních už pouze 176 pivovarů, dosahuje výroba piva hodnoty téměř 10 milionu hl!

Od roku 1951 vznikají různé správy pivovarů a sladoven, sdružení a výbory. Patří mezi ně Hlavní správa pivo a v roce 1953 Hlavní správa pivovarů a sladoven, Sdružení pivovarů a sladoven Praha v roce 1958 a tak dále.

Pojďme se podívat dovnitř do pivovarů. Jak můžete vidět, zde ve varně jsou instalovány čtyři nádoby, některé pivovary mají i 8 nádob uspořádaných do bloků z důvodu zvětšení výrobní kapacity, šetření místa a energie. Horní slouží pro vystírání a scezování, v úrovni podlahy se nachází vyhřívané pánve ke rmutování a chmelovaru. Tímto způsobem je tu možné uvařit 4 várky za den. Někdy jsou pivovary vybaveny i sběračem sladiny.

Kvalita povrchových vod není valná, a tak probíhají první průmyslové úpravy varní vody týkající se odželezňování a snížení tvrdosti. Co se týká filtrování piva, tak se začíná uplatňovat tzv. naplavovací filtrace sypkými materiály přírodního původu, hlavně křemeliny a perlitu.

V roce 1957 jsou u nás úředně stanoveny 3 pěstitelské oblasti: Žatecko s chmelařskou polohou Podlesí a Údolí zlatého potoka, Úštěcko s chmelařskou polohou Polepská blata a Tršicko u Olomouce.

 „Co to venku hučí?“ To je jen hluk z chmelnice. Začíná se totiž nahrazovat ruční česání chmele česáním strojním. Ale čas letí, na chmelnici se vydáme určitě jindy.

Zlatá šedesátá

Během roku 1960 dochází ke změnám v požadavcích pivovarnictví na vlastnosti chmele. Hlávkový chmel se postupně začíná nahrazovat mletým nebo granulovaným chmelem či chmelovými extrakty pro lepší využití hořkých látek z chmelu. V roce 1962 přebírá pokusnou výrobu chmelových extraktů od pivovarského oboru Aroma Praha, n. p., která bude za rok realizovat v Nižboru provozní zařízení Strojíren Pacov, n. p.

Od těchto let se dřevěné sudy začínají nahrazovat hliníkovými s upraveným vnitřním povrchem. Později se ještě budou uplatňovat sudy z korozivzdorné oceli a dojde také ke změně tvaru, způsobu plnění a čepování sudů. Charakteristické je (a u některých malých zařízení to platí i v naší době) ovládání přítlaku lahví k plnicímu ventilu nohou. Přetlak brání nežádoucímu přepěnění. První ruční plničky lahví budou využívat hospodští a pivovarští až postupně, a jak už je nám známo, převezmou celý proces plnění lahví, a s tím i jejich mytí a expedici.

V těchto letech probíhá vývoz na západ (do Velké Británie, Francie, Rakouska, Švýcarska či Itálie) pouze díky Prazdroji a Budvaru, který je často podpultovým zbožím na příděl nebo putuje pouze do tuzemských interhotelů. Do Německé demokratické republiky exportuje pivovar Staropramen a do SSSR pivovar Samson. Tyto pivovary mají přidělené finanční prostředky pro nákup a obnovu zařízení a materiálů, avšak jsou velmi omezené. Navíc se přetěžují výrobní kapacity kvůli vysokým požadavkům nejen exportním ale i domácího trhu.

Normalizace v plném proudu – 70. léta

A jsme v roce 1970. Dosud tu nevznikl žádný nový pivovar. Až v roce 1971 budou dostavěny pivovary v Nošovicích (Radegast) a v Mostě (Mostecký pivovar však bude v roce 1998 uzavřen). V roce 1973 je v odborovém podniku postavena první linka na výrobu mletého a granulovaného chmele. Zde se vyrábí granule s označením 90 (tzn. 90 kg granulí ze 100 kg hlávkového chmele). Jedná se o nejmodernější zařízení na světě a do úplného provozu bude uvedeno v roce 1994.

Od roku 1975 jsou pivovary a sladovny rozděleny do regionálních národních podniků společně s vinařskými závody a výrobou nealkoholických nápojů. Generální ředitelství vede 12 národních podniků (Pražské pivovary, Středočeské pivovary, Jihočeské pivovary, Západočeské pivovary, Severočeské pivovary, Východočeské pivovary, Jihomoravské pivovary, Severomoravské pivovary, Obchodní sladovny, Nealkoholické nápoje, České vinařské závody a Moravské vinařské závody), které budou takto uspořádány a řízeny až do revoluce.

V této době se v Čechách a na Moravě nachází cca 84 sladoven a asi 71 pivovarů.

Husákovy osmdesátky

Vítejte v polovině osmdesátých let, Československu patří 8. až 9. místo mezi největšími výrobci piva na světě. V této době také dochází k celkem významnému nárůstu exportu. Zatímco v roce 1950 bylo vyvezeno za hranice jen 36 000 hektolitrů piva, v roce 1980 to je už 1,6 milionů hektolitrů!

Na chvíli se posadíme a dáme si před cinkáním klíčů malou občerstvovací pauzu s malým výkladem.

Jak jsme mohli vidět, tak socialismus byla doba zanedbaného strojírenství, ubohých investic a obzvláště těch pivovarnických. Pivovarský průmysl a výzkum stagnoval celých 50 let. I přes tuto skutečnost zvládli českoslovenští pivovarníci zajistit na tuzemském trhu dostatek piva a byli schopni ještě vyvážet pivo a slad nejen do „socialistických“ zemí, ale i na kapitalistický trh.

Za této éry bylo pivo laciné, což vedlo k tomu, že se pití piva stalo velmi oblíbeným hobby našeho lidu. Každopádně centrálně plánovaná hospodářská politika za socialismu příliš neprospívala rozvoji pivovarnického průmyslu, naopak ho spíše likvidovala. Podle spisovatele Jaroslava Haška se traduje Švejkovské rčení, že vláda, která zdraží pivo, do roka padne. V roce 1984 komunisté cenu piva téměř zdvojnásobili, ale namísto jednoho roku trvalo 5 let, než komunisté padli. Máte dojedeno? Vzhůru na Václavák!

Pravda a láska

Konečně a velmi srdečně vás vítám zpět na svobodě, v sametovém roce 1989, cítíte ve vzduchu tu vůni? To je vůně svobody, je čerstvá a intenzivní.

V provozu je pouze 70–100 pivovarů s výstavem asi 18 mil. hl piva a Generální ředitelství s pivovarskými podniky zaniká.

Po osmdesátém devátém probíhá privatizace a odstátnění pivovarského průmyslu a místo plošného direktivního řízení se rozvíjí zdravé konkurenční prostředí. Mnohé pivovary zanikají a do některých vstupuje zahraniční kapitál. Z těch přeživších vznikají akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, soukromé podniky a další. Pomalu ale jistě se zřizují i restaurační pivovary. Do roku 1990 export však klesá a to až na úroveň 1,071 milionu hl.

Devadesátky

Během ekonomické transformace 90. let dochází ke změně chodu ekonomiky, a to z centrálně plánované na ekonomiku tržní.  Některé pivovary jsou vraceny v rámci restitucí do vlastnictví původních majitelů nebo dědiců a až na některé výjimky byly zprivatizovány všechny pivovary. Ty největší z nich se dostávají do vlivu zahraničních investorů – například Plzeňský Prazdroj, Velké Popovice a Nošovice budou patřit pod jihoafrickou společnost SABMiller, aby lépe čelily konkurenci. Díky investicím nových majitelů dochází k modernizaci pivovarského průmyslu, zlepšuje se jejich technologická úroveň, což znamená i zvyšování kvality piva, zvyšování výstavu a vývozu. Díky Bohu.

V roce 1991 vzniká také Český svaz pivovarů a sladoven, a dochází k obnovení tradice Spolku pro průmysl pivovarnictví z roku 1963 a v roce 1993 vniká český svaz malých nezávislých pivovarů pod vedením Stanislava Bernarda.

V Chotěboři stavějí průmyslový pivovar, který bude stát i v našem roce 2019. Zrušen bude například pivovar v Jablonci nad Nisou, a po roce 1994 do roku 2011 dojde ke zrušení dalších asi 28 pivovarů.

Na závěr naší exkurze do minulosti si rozhodně pusťte tematické video o pivu za socialismu z Archivu ČT, které zobrazuje střihy zpráv z pivovarnictví v průřezu let 1945–1989 – odkaz: ZDE.

Uznávám, že tento výlet nebyl úplně pozitivní a zajímavý, ale bylo potřeba si připomenout, za co se pod koněm cinkalo. Děkuji, že jste ho se mnou absolvovali. Svoboda je odpovědnost 🙂 A kam pojedeme příště?

P. S. Pro zájemce přikládám video o historii Velkopopovického pivovaru z pořadu Hledání ztraceného času.

Zdroje:

Badalcová, A., Brno, MENDELU, BP – Historie a současnost technologie vaření piva

Beerweb.cz

Fejt, J., Ostrava, VŠB TUO HGF, BP – Historie pivovarnictví v České republice a turismus

Krpata T., 2010. Olomouc, UPOL FF, DP – Pivo jako exportní komodita

Línek, D., 2013. Praha, VŠH, DP – Historie a současnost technologie vaření piva

Prexlová K., 2017. Plzeň, ZČU FE, BP – Pivovarnictví v Česku

Wikipedia.cz

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *